Category: Uncategorized

एखाद्याची मनःस्थिती फोनची बॅटरी ठरवते; पूर्ण असेल तर आनंद, 50% किवा कमी असेल तर ताण!!

तंत्रज्ञानाने आयुष्य नियंत्रित केले आहे आणि फोनची बॅटरी मानवी मन: स्थिती बदलली आहे. लोकांचा मेंदू